Bedste resultater via forskellighed og i fælles fremdrift.

KrøgerLemme sætter nu ekstra spot på de vigtige, ofte uudnyttede individuelle forskelle der findes i samtlige bestyrelsesteams.

Bestyrelser er bemandet med markante individualister med stor forretningsmæssig erfaring og stærke faglige kompetencer. Optimering af teamets performance er således direkte relateret til samarbejdskultur, sammenhængskraft, anvendelse af hinandens styrker, forståelse og optimering af forskellige måder at tænke på.

I enkle korte processer udvikler vi sammen et effektivt, slagkraftigt team med dynamisk link til virksomhedskulturen og driftsorganisationen. ”Dynamisk Bestyrelse” tager et stort skridt på diversitetsstigen og aktiverer den ekstra energi alle bestyrelsesteams besidder – via forskellighed.

Det store skridt består af følgende identifikationer og processer:

👍 Eksisterende roller, samarbejdsrelationer, personlighedstyper/ karakteristika

👍 Bestyrelsesteamets individuelle forskelle og indbyrdes relationer

👍 Indbyrdes samarbejdspotentiale via bevidste kommunikationsvinkler

👍 Styringsvinkler – herunder styringsudfordringer

👍 Operationel værdiforøgelse, vedvarende sammenhængs- og slagkraft

Fundamentet for målrettet proces er en indledende dialog om den specifikke bestyrelse og virksomhed/ organisation.

Dynamisk Bestyrelse har fokus på effektiv, operationel udvikling i fælles fremdrift og med de bedste resultater.

I vores proces optimerer vi den tid I skal anvende. Vi tager således udgangspunkt i løsning af en opgave der allerede ligger på jeres ”skrivebord” og anvender denne som træningscase.

Enneagrammet anvendes som udviklingsværktøj – såvel individuelt og som team.

Vi sikrer som katalysatorer, at I selv optimerer udviklingen og forankrer den i jeres fremtidige samarbejde.