Stress forebyggelse og håndtering. – enhver styrke kan ende i stress

Stress anvendes om mange former for mistrivsel, og indgår direkte eller indirekte i mange danske virksomheders sygdomsstatistik i større og større omfang. Foruden de menneskelige konsekvenser af stress på arbejdspladsen, koster det også virksomheden dyrt i produktivitet, sygedage og i sidst ende på bundlinjen.

Oplevet stress er ofte funderet i en kombination af privat- og arbejdslivets forpligtelser. Mit udgangspunkt er derfor at hjælpe virksomheder til at skabe rammerne for en kvalificeret, relevant og nærværende dialog om, hvordan stress håndteres og undgås.

Politikker for alkohol, rygning og fysisk sundhed er blevet en integreret del af virksomheders dagligdag. Min er faring er, at vi kan holde til rigtig meget arbejde, hvis vi indarbejder nogle enkle mentale spilleregler i såvel privatliv som arbejdsliv. Derfor er det afgørende, at vores mentale sundhed sættes på dagsordenen på lige fod med vores fysiske sundhed.

Med min baggrund som mangeårig chef og nu certificeret stresskonsulent, har jeg fokus på:

👍 At kvalificere til en saglig og åben dialog om stress

👍 At fastholde og tiltrække værdifulde ledere og medarbejdere

👍 At øge den sunde produktivitet

👍 At forberede en stresset periode i livet

👍 At opdage, reagere og håndtere stresspåvirkninger

👍 At fastholde et produktivt arbejdsmiljø i balance

👍 At øge trivsel og samarbejde i en dynamisk verden

👍 At reducere antallet af sygefraværsdage

👍 At sikre faktuel viden om stress

👍 At træne i anvendelse af værktøjskassen "stress reduktion"