Teamudvikling der styrker virksomhedens fundament for de bedste resultater.

Dynamiske teams tager et stort skridt på performancestigen og aktiverer den ekstra energi alle teams besidder – via personlige forskelligheder.

For at teamet kan arbejde synkront og i fælles fremdrift, er første forudsætning at hvert teammedlem kender sin egen types styrker, udfordringer og udviklingsveje. Når vi udvider denne viden med kendskab til og træning i kollegers personlighedstyper frigøres ekstra energi til at øge såvel samarbejde som fælles fremdrift i balance.

Processen bringer fokus på optimal udnyttelse af individuelle kompetencer og identificerer hvornår der kan være behov for kompetencer der ikke umiddelbart findes internt i teamet.

Identificerer endvidere hvordan teamet fungerer i pressede situationer og bringer fokus på effektiv opgaveløsning. Jeg arbejder ud fra 9 personlighedstyper ”Enneagrammet”, som tager udgangspunkt i hvilke dele af hjernen mennesket bruger først og mest – hvad motiverer os og hvad er vores typiske reaktionsmønstre.

I en praktisk fælles proces finder mine kursister selv ud af hvilken type de er. Jeg propper ingen i teoretiske kasser. Værktøjet og ikke mindst processen er optimal til såvel selvudvikling og teamudvikling.

Forløbet baseres på aktuelle opgaver der under alle omstændigheder skal løses og gør dermed træningen nærværende og værdiskabende.